Węglo Smyk - sprzedaż węgla oraz drewna kominkowego | Katowice i Bytom

Poradnik

Jaki węgiel kupić?

Jaki opał wybrać, by opalanie domu węglem było komfortowe i ekonomiczne? Czym się różni groszek plus, groszek II  od orzecha i miału? Na jakie parametry zwracać uwagę, kupując opał na zimę? Sprawdź najważniejsze informacje o dostępnych w naszej ofercie sortymentach węgla.

Parametry węgla

Odpowiednio dobrany opał charakteryzuje się takimi parametrami fizykochemicznymi, które zapewniają bezawaryjną i bezproblemową pracę posiadanego pieca. Kluczowymi kryteriami wyboru węgla powinny być:

  • wartość opałowa
  • spiekalność
  • zawartość siarki
  • zawartość popiołu
  • wilgotność

Czym jest wartość opałowa?

Wartość opałowa, czyli kaloryczność, to jeden z kluczowych parametrów węgla, określający wydajność energetyczną opału. Mówi nam o tym, ile energii (ciepła) uzyskamy podczas spalania. Im wyższa kaloryczność, tym więcej ciepła.

Czym się różni wartość opałowa od ciepła spalania?

Czasem producenci węgla podają na workach czysto teoretyczny parametr „ciepło spalania”, którego wartość będzie zawsze wyższa od wartości opałowej. Ciepło spalania, w przeciwieństwie do wartości opałowej, obejmuje energię odzyskaną ze skroplenia pary wodnej (a nie istnieją bezwodne paliwa). Jeśli na worku nie podano wartości opałowej, zalecamy dopytać o nią sprzedawcę.

 

Co oznacza spiekalność węgla?

Spiekalność węgla ma ogromny wpływ na sprawność pracy pieca retortowego. Oznacza zdolność węgla do tworzenia spieków koksowych. Nagromadzone na palniku retortowym popiół i żużel powodują obniżenie efektywności spalania. Spiekalność węgla mierzona jest wskaźnikiem RI (liczba Rogi). Wartość ta powinna wynosić od 0 do 30 (dla pieców retortowych). Im wyższe RI, tym większe i twardsze spieki powstaną w strefie odgazowania węgla.

Czy siarka w węglu jest szkodliwa?

Zawartość siarki informuje nas o poziomie szkodliwości spalin dla środowiska. Nadmierne ilości siarki prowadzą do powstawania związków chemicznych, które w połączeniu z parą wodą tworzą kwas siarkowy. Kwas ten jest groźny także dla pieca, ponieważ może powodować jego korodowanie i nieprzyjemny zapach.

Co oznacza zawartość popiołu?

To współczynnik, który określa ilość popiołu otrzymywanego w procesie spalania. Dostarcza użytkownikom pieca informacji, jak często należy czyścić popielnik. Im wyższa zawartość popiołu w węglu, tym czynności konserwacyjne powinny być częstsze.

Czy wilgotność węgla jest ważna?

Wilgoć całkowita węgla (Wtr) to parametr określający zawartość wody w paliwie. Jego wartość zależy m.in. od: zawodnienia podkładu, sposobu urabiania, wzbogacania, transportu i przechowywania węgla oraz wybranego sortymentu. Poziom wilgotności ma kluczowy wpływ na walory użytkowe węgla, a tym samym na jego cenę.

  • Tauron wydobycie

Polityka Prywatności